Kullanıcı girişi

Döviz ve Değerli Metaller

Döviz kurları

Nevşehir hava durumu

Nevşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak mali genel kurulumuzu yapıyoruz.

Nevşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 9.Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.04.2017 Pazartesi günü Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde saat 11:00 da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 09.05.2017 Salı günü aynı yerde aynı saatte yapılacaktır. İlanen duyurulur.
Toplantı gündemi aşağıda çıkartılmış olup, bilgileriniz ve toplantı günü belirtilen yer ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.
                                                                                                                                                                               ALİ DÖNMEZ
                                                                                                                                                                      Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM
1.Yoklama ve açılış,
2.Divan Başkanlığı seçimi,
3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
4.Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
5.Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporunun okunması ve ibrası,
6.2015-2016yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,
7.Bakanlıkça hazırlanmış olan Ana sözleşmenin intibakının görüşülerek karara bağlanması
8.Birlik ve birliğin sahibi olduğu şirket adına uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan kredi ve teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul, ipotek ve kefalet verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9.Her türlü hayvansal ürünün üretimi ile işlenmesi için gerekli iktisadi şirketi kurmak işletmek ve tesisleri kurmak, kurulu olan tesislilere ortak olmak pazarlama organizasyonları kurmak ve işletmek, ürün pazarlama bayiliği vermek,ortak olduğu ve kurduğu iktisadi şirketin şirket nevi değişikliğini yapmak,hisselerini almak,satmak,T.T.K. hükümleri çerçevesinde her türlü işlemleri yapmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
10.Birlik üyelerinden Ethem YILDIZ ın üyelikten çıkarılmasına,
11. Dilek ve Temenniler
12. Kapanış

Yorumlar

Görüntülenecek mesaj yok

Benzer Haberler

Yükleniyor