Kullanıcı girişi

Döviz ve Değerli Metaller

Döviz kurları

Nevşehir hava durumu

Küpe Affı Hakkında

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 73 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenen süreler içinde tanımlanmamış olduğu tespit edilen sığır cinsi
hayvanlar için hayvan sahiplerine, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası
uygulanır ve hayvanlar kimliklendirilerek kayıt altına alınır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan her
yaştaki sığır cinsi hayvanların, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın
31/12/2017 tarihine kadar tanımlama ve kayıt işlemleri yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibaresi
“31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yorumlar

Görüntülenecek mesaj yok

Benzer Haberler

Yükleniyor