Kullanıcı girişi

Döviz ve Değerli Metaller

Döviz kurları

Nevşehir hava durumu

Buzağı Desteklemesi

Anası e-ıslah sistemine kayıtlı ve 2014 yılı içinde suni tohumlama sonucu doğmuş, küpelenmiş, kayıt altına alınmış dişi ve erkek buzağılar destek alır.

Evet, bir birlik üyesi olun ya da olmayan il ve ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Birlik Üyesi olan yetiştiricilerin buzağı desteği başvurularını birlikleri tarafından yapılır.

Destekleme başvurusunu üye olduğunuz örgütler sizler adına tebliğde belertilen tarihler arasında(1 Ekim 31 Aralık) il ve ilçe müdürlüklerine yapmaktır. Örgüt üyesi olmayanlar ise 31 Aralık 2014 tarihine kadar şahsen dilekçe ile ilçe müdürlüğüne başvuruyu yapmalıdır.

1-Suni tohumlama sonucu doğmuş olanlar

2-Buzağının anne ırkı, tohumlama boğasının ırkı il aynı olmalıdır. Örneğin Holstein anneden baba Irkı Holstein ırkı olmalıdır.

3-2015 yılında doğmuş olmalıdır.

4-Uygun zaman aralığında doğmuş olmalıdır. İnek yada düve tohumlandıktan sonra 210-295 gün arasında doğurmuş olmalıdır.

5-Küpelenmiş olanlar: Mevzuatlara uygun olarak bildirim yapılmış ve küpelenmiş, küpenin kayıttı sisteme girilmiş olmalıdır.

6-Küpelenen buzağılar hem E-ıslah ve hem Turkvet tabanında kayıtlı olmalı ırk bilgileri aynı olmalıdır.

7-Dişi buzağılara Brucella aşısı yapılmış olanlar: Aşı bilgileri Turkvet e kayıt edilmiş olmalıdır.

1-buzağınızı zamanında küpeletiniz.

2-doğum tarihini doğru yazdırınız.

3-ırkını, cinsiyetini kontrol ediniz.

4-buzağı dişi ise Burucella aşısını yaptırmış olmalısınız.

5-başvuru yapmayı unutmayınız.

6-askı listesini kontrol ediniz.

Askı listesi ne zaman yayınlanır?

Askı 20 ocak 2015 tarihine kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayınlanır.

Askı listesini nasıl takip edebiliriz?

Listeler gıda tarım hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerinden ve birliğimizden takip edebilirsiniz. Damızlık Birliği olarak cep telefonlarınıza mesaj çekmekteyiz. İnternet sayfamızdan (www.nevsehirdsyb.com) ve sosyal medya adresimiz olan www.facebook.com/NDSYB# adresimizden de takip edebilirsiniz.

Desteklemeye giremeyen buzağılar sebeplerine itiraz edilir. Zamanında itiraz edilmez ise listeler kesinleşir.

Dişli buzağılara 3 ayı doldurduktan sonra yapılır.

Buzağı hangi işletmede doğdu ve küpelendiyse buzağı desteklemesini o işletmede alır. Buzağıyı satmış olsanız da destekleme almanıza engel olmaz. Sadece dişi buzağı Brucella aşısı yapılmış olmalıdır. Brucella aşısı yapılmayan buzağı satıldığı zaman desteklemeden faydalanamaz.

Buzağı ikiz ya da üçüz olsa da şartları sağladığı takdirde desteklemeden faydalanabilir.

Eğer buzağı küpelendikten sonra öldü ise ve destek şartlarını sağlıyorsa buzağı desteğini alabilir. Dişi buzağı Brucella aşısı yapılmadığı için destekleme alamaz.

Destekleme hak edilen yılın ertesi yılı içinde ödenir.

Ödemler T.C Ziraat bankası birlik üye hesaplarına aktarılarak yapılır. Kesinlikle elden para ödemesi yapılmaz. Üçüncü şahıslara ödeme yapılmaz.

Yılda iki defa ödenir.

1. Buzağı desteklemesi 2015 yılı içinde doğmuş ve Brucella aşısı yapılmış olanlar.

2. Buzağı desteklemesi ise 1.buzağı desteklemesinden yararlanmamış ancak Burucella aşısı 15.02.2016 tarihinden sonra yapılmış olanları kapsar.

DESTEKLEMELRDEN HANGİ KESİNTİLER YAPILIR?

1-Üst örgütler için (Binde bir)

2-Örgütler İçin(Binde Bir)

3-Gelir VERGİSİ(Yüzde iki)

4-Yetiştirirlerin örgütlerine olan borçları

 

BUZAĞI DESTEĞİ NE KADARDIR?

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı(Baş)

75 TL

Döl kontrol projesi kapsamında doğan buzağılara ek olarak

35 TL

 

 

 

 

***İşletmenizdeki SÜT BİLDİRİM FORMALARI’nı ( Süt Ölçüm Defteri) her ay birliğimize ulaştırmalısınız. Aksi takdirde soy kütüğü desteği farkı olan +70 TL den faydalanamazsınız

***En az 3 ayda bir il ve ilçe müdürlüklerindeki işletme hayvan raporunuzla birliğe gelerek işletmenizi güncelletmelisiniz.

***Buzağı bildirimlerinizi 30 gün içinde küpe bildirimizi küpeleyici kuruma bildiriniz.

***Hayvanınız eksik küpeli ise mezbahalarda kesim yapılamaz. Nakilleri için izin verilemez. Suni tohumlama ve aşılama kayıtları resmi işlemler yapılamaz. İşletmenizde ki düşük küpe bildiriminizi il ve ilçe müdürlüklerinize pasaport eşliğinde yapınız.

*****Birliğimizden döl verim raporu alarak hayvanlarınıza ait suni tohumlama girilip girilmediğini kontrol ediniz.

*****İşletmenizdeki kayıtlarda hayvanların doğum tarihi, ırkı, kulak numaraları, cinsiyeti gibi bilgilerde veya işletmede olan, olmayanlar bilgisinde yanlışlıklar var ise lütfen birliğimize başvurunuz.

****Hayvan alım ve satımlarında işletmenizi 7 gün içerisinde Tarım il ve ilçe müdürlüğüne ve birliğimize bildirmelisiniz.

****Desteklemelerde en önemli unsurlardan biri olan işletmenizdeki hayvan kayıtlarıdır. Birlik ile Gıda Tarım Hayvancılık İl ve İlçe müdürlüğünde sağmal inek sayımız 5 başın altına düşmemelidir.

****Süt müstahsillerinizi takip eden ayın 25 ine kadar mutlaka göndermelisiniz.

****Anaç desteği, buzağı desteği ve süt desteği başvuru dilekçelerinizi mutlaka imzalamalısınız.

****Desteklemelerden mağdur olmamak için askılarınızı lütfen kontrol ediniz.

****01.10.2015-31.12.2015 tarihleri arasında mutlaka birliğimize uğrayarak işletmenizi ve suni tohumlama girişleriniz kontrol ediniz.

Yükleniyor