Kullanıcı girişi

Döviz ve Değerli Metaller

Döviz kurları

Nevşehir hava durumu

Süt Desteklemesi

Turkvet’te kayıtlı işletmesi olan süt üreticisi yetiştiricilerine verilir.

Evet vardır. Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığından izinli ve onay belgesi olan süt işletme tesislerine satılan sütlere destekleme verilir.

Gıda tarım hayvancılık il ve ilçe müdürlüğü tespit ettiği bu durumla ilgili sütün tamamını veya sağmal inek sayısını ilişkilendirerek fazla gelen süt miktarını destekleme kapsamından çıkarır.

Evet gerekir. Yetiştirici Ulusal üst örgütlenmesini tamamlamış olan ve tebliğde geçen tarımsal örgütlere üye olmak zorundadır.

-3ayda bir işletme sahibi ve işletme hakkında bilgiler içeren başvuru formunun işletme sahibinin imzasıyla bağlı olduğu birliğine dilekçe vermek zorundadır.

-Fatura veya müstahsil makbuzunu, takip eden ayın en geç 25. günü birliğine teslim eder. Zamanında müstahsil makbuzunu getirmeyen yetiştirici süt desteğinden faydalanamaz.

Fatura veya müstahsilin aslı olmalıdır. Fotokopisi veya onaylı sureti kabul edilmez. Üzerinde oynama silinme yapılan müstahsiller kabul edilmez. Süt işleme tesisinin adı, adresi, süt teşvik izin kodu yazmalı, tesis yetkilisinin kaşe ve imzası da bulunmalıdır. Yetiştiricinin Adı Soyadı, TC. Kimlik numarası, Adresi yazmalıdır. Süt’ün litresi tutarı yazmalı. Fatura ve müstahsili düzenleyenin kaşesi ve imzası olmalıdır.

Normal şartlarda süt desteklemesi almaya hak kazanmış yetiştiriciler eğer ürettikleri sütü aynı zamanda Bakanlıktan izinli güncel mevzuatlara uygun soğutmalı süt işleme tesisi veya süt soğutma tankı aracılığı ile satıyorsa ek olarak süt soğutma primi de alır.

Satılan süt bakanlıktan izinli süt tesisi veya süt tankında soğutulmuş olmalıdır. Süt tanklarının izin numarası olmalı. Takın kapasitesiyle soğutulan süt miktarı uyumlu olmalı. Kapasite üstü süt soğutulmuş süt olmaz. Fatura veya müstahsil makbuzunun ön sayfasında soğutulmuş çiğ süt ibaresi, sütü satın alan süt firmasının kaşe ve yetkili imzası, süt tesisinin işletme onay belge numarası, arka sayfasında da tank sahibi veya sorumlusunun kaşesi imzası ve tank numarası yazılı olmalı.

Destekleme başvuru zamanını kaçırmamak gerekir. Desteklemeye başvurulan süt miktarı ile işletmede kayıtlı sağmal inek sayıları (türkvette) uyumlu olmalıdır. Ölen, kesilen, satın alınan hayvanlar 7 gün içerisinde Türkvette kayıt ettirilmelidir. İşletme devri yapanlar devri yaptıktan sonraki tarihler için süt destekleme başvurusu yapamazlar. Süt satan işletmenin mutlaka Türkvette kaydı olmalıdır. Bazı hastalıklardan karantina konmuş işletmedeki sütlerin satışı yasak olduğu için destekleme primi de alamazlar. Soy kütük işletmelerinin süt destekleri süt bildirimleriyle uyumlu olmalıdır.

Askı listesini nasıl takip edebiliriz?

Listeler gıda tarım hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerinden ve birliğimizden takip edebilirsiniz. Damızlık Birliği olarak cep telefonlarınıza mesaj çekmekteyiz.İnternet sayfamızdan (www.nevsehirdsyb.com) ve sosyal medya adresimiz olan www.facebook.com/NDSYB# adresimizden de takip edebilirsiniz.

Bakanlıkça yıl içinde belirlenmektedir. Soğuk, sıcak süt için farklıdır. Dönemler olarak da farklı belirlenmektedir. 2014 Yılı için belirlenen tutar sıcak süt için Litre başına 0,03 Krş, soğuk süt için Litre başına 0,05 Krş olmuştur. Genelde 3 er aylık dönemler halinde ödenmektedir Ocak-Şubat-Mart 1. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran 2. Dönem, Temmuz-Ağustos-Eylül 3. Dönem Ekim-Kasım-Aralık 4. Dönem olmak üzere Yıl içinde 3 dönem 4. Dönemi takip eden yıla sarkmaktadır. İlk dönem ( 1.Dönem ) genelde Haziran ayında ödenmektedir.

Ziraat Bankası şubelerince banka hesapları üzerinden yapılır. Kesinlikle elden ödeme yapılmaz. 3. şahıslara ödeme yapılmaz.

Mevzuattaki kuralları yerine getirmeyenlere, sahte, yanlış belge düzenleyenlere ödeme yapılmaz. Bildirim yapılamamış haksız ödemeler faiziyle ilgili mevzuatlara göre geri tahsil edilir. Yetiştirici 5 yıl süreyle tarımsal desteklemelerden men edilir.

***İşletmenizdeki SÜT BİLDİRİM FORMALARI’nı ( Süt Ölçüm Defteri) her ay birliğimize ulaştırmalısınız. Aksi takdirde soy kütüğü desteği farkı olan +70 TL den faydalanamazsınız

***En az 3 ayda bir il ve ilçe müdürlüklerindeki işletme hayvan raporunuzla birliğe gelerek işletmenizi güncelletmelisiniz.

***Buzağı bildirimlerinizi 30 gün içinde küpe bildirimizi küpeleyici kuruma bildiriniz.

***Hayvanınız eksik küpeli ise mezbahalarda kesim yapılamaz. Nakilleri için izin verilemez. Suni tohumlama ve aşılama kayıtları resmi işlemler yapılamaz. İşletmenizde ki düşük küpe bildiriminizi il ve ilçe müdürlüklerinize pasaport eşliğinde yapınız.

*****Birliğimizden döl verim raporu alarak hayvanlarınıza ait suni tohumlama girilip girilmediğini kontrol ediniz.

*****İşletmenizdeki kayıtlarda hayvanların doğum tarihi, ırkı, kulak numaraları, cinsiyeti gibi bilgilerde veya işletmede olan, olmayanlar bilgisinde yanlışlıklar var ise lütfen birliğimize başvurunuz.

****Hayvan alım ve satımlarında işletmenizi 7 gün içerisinde Tarım il ve ilçe müdürlüğüne ve birliğimize bildirmelisiniz.

****Desteklemelerde en önemli unsurlardan biri olan işletmenizdeki hayvan kayıtlarıdır. Birlik ile Gıda Tarım Hayvancılık İl ve İlçe müdürlüğünde sağmal inek sayımız 5 başın altına düşmemelidir.

****Süt müstahsillerinizi takip eden ayın 25 ine kadar mutlaka göndermelisiniz.

****Anaç desteği, buzağı desteği ve süt desteği başvuru dilekçelerinizi mutlaka imzalamalısınız.

****Desteklemelerden mağdur olmamak için askılarınızı lütfen kontrol ediniz.

****01.10.2015-31.12.2015 tarihleri arasında mutlaka birliğimize uğrayarak işletmenizi ve suni tohumlama girişleriniz kontrol ediniz.

Yükleniyor